دعوتنامه از کشورهای عضو شینگن

اگر قصد بازدید از یکی از 26 کشور شینگن ( شنگن )  را دارید ، ممکن است لازم باشد “دعوت نامه ” تهیه کنید تا هدف از بازدید شما برای سفارت  روشن شود.دعوتنامه تجاری معمولاً توسط شرکت یا شریک تجاری کشور میزبان نوشته می شود.  این دعوت نامه معمولاً بر روی سربرگ شرکت دعوت کننده نوشته می شود و رابطه متقاضی را با شرکتی که دعوتنامه ارسال نموده،نام و مشخصات شخصی ،مدت و هدف از  اقامت راشرح می دهد و نشان می دهد که شما پس از اتمام تاریخ دعوتنامه به کشور خود باز خواهید گشت و قصد اقامت غیر قانونی در کشور مقصد را نخواهید داشت.

به عنوان مثال بسیاری از افرادبا اهداف تجاری مانند بازدید از نمایشگاه ها، شرکت در کنفرانس ها و کنگره های بین المللی قصد سفر به کشور های حوزه شینگن را دارند  به همین دلیل به یک دعوت نامه کاری تجاری نیاز خواهند داشت.

شما باید دعوت نامه را به سایر مدارك موجود  ، كه به سفارت می دهید ، ضمیمه كنید.دعوت نامه حامی درخواست شما است زیرا سفارت می داند که شما بدون هدف به کشور میزبان نمی روید. نامه به آنها خواهد گفت که چرا می روید و چه کسی را می بینید.اگر قصد سفر با هدف خاص به کشورهای منطقه شینگن را دارید ، با در دست داشتن دعوت نامه می توانید شانس خود را برای دریافت ویزا افزایش دهید

0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم

How To Get An Erection Fast Naturally Dr Cons Top10 Male Enhancement Oroducts Does Horny Goat Work How To Get More Sexually Active Sexual And Reproductive Health Ppt Male Enhancement Local Stores Large Dic Natural Foods To Help With Erectile Dysfunction Sex Picture Getting Testosterone Shot For Low Libido In Females Best Male Enhancement Without Yohimbe Does Extenze Make U Hard Active Ingredient In Viagra Original Formula Nature Valley Pomegrenade Pills Curedy Ed How To Increase Your Sexual Desire Psychology And Erectile Dysfunction Define Impotent Things To Help Get An Erection Extenze Vs Prosolution Walgreens Zinc Supplement All Weekend Male Enhancement How To Increase Penis Size By Exercise What Foods Can Make Your Penis Bigger U Of M Medical Services Sexual Health Remedies For A Low Libido Phgh Rx Truth About Male Enhancement Pills How To Naturally Increase Sex Drive In A Woman Nut Male Enhancement Bright Blue Pill Grow Taller Exercises Pdf Best Female Sex Enhancement Products Iron Sex Top 5 Supplements For Ed Buying Generic Viagra Online Reviews Exercises To Enlarge Your Manhood Hair Club Cost Nsi Male Enhancement Male Enhancement Ad On Sirius Radio Is There An Instant Action Male Enhancer Pill Ways To Make Sex Better My Erection Is Not As Strong As Before Viagra Order Online 5 Dollar Shop Say No To Drugs 5k What Is Viagra Like Star Zinnia Male Enhancement Pmma Male Enhancement Sexual Performance Drugs