انفجار بمب مهاجرت بعد از رفع کرونا

به گفته مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، کرونا وقفه ای جدی در مهاجرت های بین المللی به وجود آورده، اما در دوران پساکرونا جهان با موج عظیم مهاجرت های بین المللی مواجه خواهد شد. چرا که پیشران های مهاجرت مثل تبعیض و فقر در دوران کرونا بالا رفته است و کشورهای توسعه یافته در دوران کرونا و پساکرونا به جذب و به کارگیری کادر بهداشت و درمان دیگر کشورها با حقوق و مزایای بالا تمایل خواهند داشت و موج مهاجرت ها را تقویت می کند.

0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments